Sooty Gull

Ichthyaetus hemprichii


Off Mirbat, Oman, December (33871)


Off Mirbat, Oman, December (33873)


Off Mirbat, Oman, December (33870)


Adult, Ad Duqm, Oman, August (16056)


Adult, Ad Duqm, Oman, August (15874)


Adult, Ad Duqm, Oman, August (16003)


Adult, Ad Duqm, Oman, August (16004)


Adult, Ad Duqm, Oman, August (16055)


Adult, Ad Duqm, Oman, August (16059)


Adult, Ad Duqm, Oman, August (16060)


Sub-adult, Ad Duqm, Oman, August (16296)


Sub-adult, Ad Duqm, Oman, August (16299)


Sub-adult, Ad Duqm, Oman, August (16300)


Sub-adult, Ad Duqm, Oman, August (16303)


Sub-adult, Ad Duqm, Oman, August (16306)


Immature, Ad Duqm, Oman, August (16316)


Immature, Ad Duqm, Oman, August (16327)


Immature, Ad Duqm, Oman, August (16329)


Immature, Ad Duqm, Oman, August (16346)


Immature, Ad Duqm, Oman, August (16350)


Immature, Ad Duqm, Oman, August (16353)


Immature, Ad Duqm, Oman, August (16366)


Immature, Ad Duqm, Oman, August (16367)


Immature, Ad Duqm, Oman, August (16370)


Immature, Ad Duqm, Oman, August (16374)


Immature, Ad Duqm, Oman, August (16379)


Immature, Ad Duqm, Oman, August (16381)


Adult, Hasikiyah Island, Oman, November (56837)


Adult, Hasikiyah Island, Oman, November (56836)


Adult, Hasikiyah Island, Oman, November (56736)


Adult, Khawr Taqah, Oman, November (56680)


Adult, Mirbat, Oman, November (1512)


Chick and egg hatching, Masirah, Oman, August (15490)


Chicks, Masirah, Oman, August (16365)


Juvenile, Mirbat, Oman, November (15881)


Juvenile, Daymaniyats, Oman, October (50926)


Juvenile, Hasik, Oman, January (15876)


Adult, Sirab, Oman, January (15841)


Adult, Sirab, Oman, January (15883)


Sirab, Oman, January (15884)


back